logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ny boligenhed i eksisterende bygning

Opdateret 04.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at oprette en ny boligenhed på ca. 70 m2 i eksisterende baghus på ejendommen matr.nr. matr.nr. 123 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kværsgade 21, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.