logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til nyt sommerhus

Opdateret 19.07.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt sommerhus på 44 m2 som erstatning for et udtjent sommerhus på 38 m2 på Dybbølstrand 4, 6400 Sønderborg, matr.nr. 1653 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.