logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til nyt stuehus

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ned-rive eksisterende stuehus og opføre et nyt på ejendommen matr.nr. 3 Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Bygaden 33, 6440 Augusten-borg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.