logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ombygge/renovere Frydendal m.v. på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg

Opdateret 04.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at renovere/ombygge Frydendal, placere solceller på taget, opføre en simpel overdækning samt ændre brugen af udvalgte arealer i området på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg. jf. planlovens § 35, stk. 1 om ændret anvendelse og ombygning af eksisterende bebyggelse.