logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opdeling af ejendom i to boligenheder

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til opdeling af en ejendom til to boligenheder  matr.nr. 455 Lysabild Ejerlav,der ligger på adressen Søen 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.