logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

Opdateret 15.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som tilladt, at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der gives samtidig dispensation fra Fortidsmindebeskyttelseslinjen. Jævnfør § 18 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Der stilles en række vilkår.