logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en fritliggende pavillon

Opdateret 14.03.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en fritliggende pavillon på 7 m² på ejendommen matrikel nr. 395 af Pøl – Nordborg. Jf. § 35, stk. 1 i planloven.