logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 27.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre  en garage på 90 m2 på ejendommen matr.nr. 47 Pøl, Nordborg, der ligger    på Købingsmarkvej 41, 6430 Nordborg, Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven       om opførelse af ny bebyggelse i landzone.