logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 23.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 77 m2 på ejendommen matr.nr. 21 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger på Grønnekærvej 10, 6470 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.