logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 25.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 100 m² på ejendommen matr.nr. 93 Helved, Notmark, der ligger på adressen Frederiksgård 15, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.