logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 18.08.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garage på 165 m² på ejendommen matr.nr. 158 Stolbro, Egen, der ligger på Stolbro Nørregade 15, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny i landzone.