logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage

Opdateret 27.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre garage/udhus på 63 m² på ejendommen matr.nr. 15 Dyndved, Egen, der ligger på Dyndved Gade 25, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.