logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage og en halm- og foderlade

Opdateret 11.08.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt og med vilkår, at opføre en garage og en halm- og foderlade til privat brug på ejendommen matr.nr. 13a Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Neder Jestrup 12, Tandslet, 6470 Sydals.

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.