logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en garage/ladebygning

Opdateret 25.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade/garage på 165 m² på ejendommen matr.nr. 559 Sottrup ejerlav, Sottrup, der ligger på Sottrupskov 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.