logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en maskinlade

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ladebygning på knap 170 m2 på ejendommen matr.nr. 114a Kær, Ulkebøl, der ligger på Skovhuse 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.