logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en multihal

Opdateret 04.11.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en multihal på ca. 866 m2 på ejendommen matr.nr. 59a Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 374c, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.