logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ny gylletank og anlægge forplads

Opdateret 03.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny gylletank på 6000 m3 samt forplads på ejendommen matr.nr. 13 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Neder Jestrup 12, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.