logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en overdækning

Opdateret 15.09.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en overdækning til maskiner på 62 m2 på ejendommen matr.nr. 43 Gammelgård, Hørup, der ligger på Mjanghøj 12, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.