logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen

Opdateret 02.07.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen, der ligger på ejendommen matr.nr. 300, Skelde, Broager, der ligger på Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.