logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en tilbygning på 13,6 m2 på ejendommen matr.nr. 207 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Bøgevej 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.