logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende forsamlingshus

Opdateret 06.01.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en tilbygning på ejendommen matr.nr. 84 Dynt, Broager, der ligger på Gratelund 2, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.