logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et anneks

Opdateret 29.03.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et anneks på 63 m2 på ejendommen matr.nr. matr.nr. 30 Mommark, Lysabild, der ligger Østkystvejen 110, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.