logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et gødningshus

Opdateret 19.10.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et gødningshus til husdyr på ejendommen matr.nr.74, der ligger på Ragebølskovvej 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.