logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et halvtag

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et halvtag på ca. 150 m2 på ejendommen matr.nr. 23 Kær, Ulkebøl, der ligger på Tombølgårdvej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.