logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et længehus med 5 lejligheder

Opdateret 21.04.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et længehus med et samlet grundplan på 302 m2 og udnyttet tagetage på 254 m2, og dertil hørende parkeringsareal med plads til 9 biler på ejendommen matr.nr. 136 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 58D, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal   og opførelse af ny bebyggelse i landzone.