logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et læskur med opbevaringsrum til tennisklub samt lovliggørelse af eksisterende forhold

Opdateret 04.02.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et læskur med opbevaringsrum på 35 m2 til tennisklub på fællesarealet i Asserballe. Samme sted gives landzonetilladelse til følgende eksisterende anlæg: To tennisbaner inklusiv 6 lysmaster på 6,5 meter, legepladsen og den befæstede boldbane i den nordlige del, opholdspladsen mod syd samt fire eksisterende småbygningerne på matr.nr. 174, Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Krogen 6, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal og opførelse af ny bebyggelse i landzone.