logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et læskur til kvæg

Opdateret 27.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et læskur til kvæg på 240 m2 på ejendommen matr.nr. 165 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 19, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.