logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 30.04.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre nyt enfamiliehus på 275 m² inkl. integreret garage på ejendommen matr.nr. 559 Sottrup ejerlav, Sottrup, der ligger på Sottrupskov 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.