logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 23.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 499 Tandslet ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 346 / 348, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.