logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 13.04.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus med garage på i alt ca. 210 m2 på restejendommen matr.nr. 550 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Nederbyvej 49, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.