logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 16.09.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 170 m² med integreret garage på 72 m² på ejendommen matr.nr. 101 Egen Ejerlav, Egen, der ligger på Sebbelundvej 9A, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.