logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus

Opdateret 08.02.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte det eksisterende énfamiliehus med et nyt énfamiliehus i et plan på 250 m2, en garage på 64 m2 samt to overdækninger på hhv. 9 m2 og 6 m2 på ejendommen matr.nr. 12 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 30, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.