logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 14.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 180 m2 samt en garage på 100 m2 ejendommen matr.nr. 79a Skelde, Broager, der ligger på Skeldekobbel 31 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.