logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 175 m2 samt en garage/udhus på 76 m2 på ejendommen matr.nr. 117 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 14, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.