logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus mv.

Opdateret 04.02.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 241 m² og en midlertidig beboelsespavillon på ejendommen matr.nr. 559 Sottrup ejerlav, Sottrup, der ligger på Sottrupskov 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.