logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt maskinhus

Opdateret 09.01.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et maskinhus på 597 m2 til opbevaring af redskaber, maskiner og til lager samt garage på ejendommen matr.nr. 28 Stevning, Svenstrup, der ligger på Skadborggaard 1, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.