logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering i forbindelse med byggeriet på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg

Opdateret 25.04.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt sognehus samt terrænregulering på ejendommen matr.nr. 66 Notmark Ejerlav, Notmark, der ligger på Kirkepladsen 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.