logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus

Opdateret 31.05.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedrive et eksisterende stuehus og en aftægt på ejendommen matr.nr. 1559 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger Dalsgårdvej 28, 6300 Gråsten og opføre et nyt enfamiliehus på 285 m2 incl. 24 m2 vinterhave. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.