logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et nyt vandværk

Opdateret 07.02.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt at etablere et vandværk på adressen Bøgevej 20, 6430 Nordborg, matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg.. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.