logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et orangeri

Opdateret 29.04.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en udestue/orangeri på 24 m2 på ejendommen matr.nr. matr.nr. 78 Gråsten, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Nalmadebro 46, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.