logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et shelter

Opdateret 13.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et shelter på 17 m² på Højtoft 22, 6300 Gråsten, matr. nr. 464 Kværs Ejerlav, Kværs. Jævnfør § 3, stk. 1 i planloven om ny bebyggelse i landzone.