logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et shelter

Opdateret 22.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et shelter på 14 m2 på ejendommen matr.nr. 16a Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 12, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.