logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et skur

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt at opføre et skur på ca. 20 m2 på ejendommen matr.nr. 24 Stenderup, Nybøl, der ligger på Tørvemose 7, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.