logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk med tilhørende parkeringsplads

Opdateret 04.07.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt vandværk på 337,2 m2 med tilhørende parkeringsplads på 200 m2 på ejendommen matr. nr. 94 Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Nederbyvej 76, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.