logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre garage med fyrrum

Opdateret 17.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre garage med fyrrum på 52 m² på matr. nr. 11 Majbøl, Hørup. Jævnfør § 3, stk. 1 om opførelse af ny bebyggelse i planloven