logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre ny maskinhus på 231 m²

Opdateret 10.07.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre ny maskinhus på 231 m², på ejendommen matr. Nr. 22 Gammelgård, Asserballe, der ligger på Tovrup 9, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.