logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Opdateret 11.02.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre nyt enfamiliehus på 182 m² på ejendommen matr.nr. 34 Egernsund Ejerlav, Egernsund, der ligger på Bjerget 5, 6320 Egernsund. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.