logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Opdateret 30.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus som erstatning for den gamle aftægt på ejendommen matr.nr. 3b Asserballe ejerlav, Asserballe, der ligger på Bygaden 31, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.