logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre skur til træpiller

Opdateret 25.04.2018

Kommune giver landzonetilladelse til at opfører et skur til træpiller på ejendommen matr.nr. 26 Svenstrup ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nørreskovvej 25. 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.