logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af en carport

Opdateret 29.05.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en carport på ca. 90 m2 på matr.nr. 246 Dyndved, Egen, der ligger på Dyndved Søndergade 8B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.